Web Title:王心怡的專用網頁王心怡的專用網頁

三忠數學停課不停學 第一階段

三忠數學課的小孩們

*上週二用夾鏈袋整理好學習單並請三乙小朋友協助

(未及時發放的小孩的學習單也整包放在學校警衛室並電聯家長)

這些都是屬於彈性完成的作業

完成原班任務,行有餘力時,再來處理。

 

*本網頁最上排”文章列表”(標題再點選進去內文有說明)   

                      "聯絡簿"     都可點選

文章列表內容會視情況再修正更新   

*若有疑問的小孩請直接電聯王老師0911655928,老師接到後會再回撥

或信箱wt711711@gmail.com聯絡亦可

 

                                                                110.5.24

 

最新公告全國各級學校及公私立幼兒園 延長停課到6/14  所以會再繼續新增自學任務(彈性完成)

110.5.25   2:00pm

 

搜尋

手機掃碼連到此頁

QR Code