Web Title:新營國小 幼兒園新營國小 幼兒園

母語唸謠-過年

舊曆新正時,作伙來過年,
逐家真歡喜,全家大團圓。

活動剪影秀

  • slider image 1
  • slider image 2
  • slider image 3
  • slider image 4
  • slider image 5
  • slider image 6
  • slider image 7
  • slider image 8
  • slider image 9
  • slider image 10

蜜蜂班囝仔歌-阿媽種樹仔

QRCode

QR Code